Historie

Tradice textilní výroby ve Skryjích sahají do roku 1939 a navazují na činnost společnosti Magazín Aka. Tu založili bratři Bohuslav a Augustin Fuchsové koncem roku 1932 jako rodinný podnik, jehož cílem bylo navrhovat a vyrábět umělecké předměty, bytové doplňky a textilie v souladu se soudobou architektonickou tvorbou. Rozhodující úlohu při navrhování textilií sehrála paní Drahomíra Fuchsová, manželka pana Bohuslava Fuchse, a po zavedení výroby ve vlastních dílnách od roku 1936 v Brně a po roce 1939 ve Skryjích i malíř František Kaláb.

Prvními výrobky byli bavlněné ubrusy, prostírání a polštáře, ručně vázané a tkané koberce z vlny. Cílem Aky bylo poskytnout zákazníkovi kompletní servis při vybavení domácností, od záclon, závěsů, potahových tkanin, až po koberce v požadované barvě a vzorech. Mnohé stavby podle návrhů architekta Bohuslava Fuchse byly vybaveny textiliemi firmy Aka. V Brně to byly Domov E. Machové, dětský domov Dagmar, Hotel Avion, kavárna Zemský dům, kavárna Muzeum a Muzejní sklep, zotavovna Morava v Tatranské Lomnici na Slovensku, spořitelna v Tišnově a v Třebíči. V Praze to byla restaurace Mánes, kavárny Belveder, Paříž, Ambasador, Lucerna a nespočet rodinných domů a bytů.

Firma Aka se zúčastňovala řady výstav, mimo jiné čs. uměleckého průmyslu v Amsterodamu na přelomu let 1934/35 a putovní výstavy uměleckého průmyslu v USA. Válkou ochromená činnost Aky se brzy po roce 1945 obnovila a také výroba ve Skryjích se rozšiřovala.

V roce 1948 postihlo podnik zestátnění a byl začleněn do národního podniku MONA Ústí nad Orlicí. V roce 1965 byla provedena reorganizace v Československu a závod Skryje byl začleněn do státního podniku Bytex. Přes krátké období ve státním podniku ARANA Lomnice u Tišnova ( od 1990 ) byl závod l.5.1992 osamostatněn jako akciová společnost Arka Skryje. Od roku 1990 byl závod zmodernizován stavebně a po roce 1995 i technologicky.